CẬP NHẬT AVN

Hướng dẫn cập nhật bản đồ Việt Nam qua hệ thống AVN

trên xe Hyundai Grand i10

(Dữ liệu Quý III/2016 - Cập nhật ngày 12/10/2016)

1. Chuẩn bị

a. Công cụ cập nhật dữ liệu bản đồ sẽ cần thông qua USB dữ liệu. Để tải dữ liệu bạn cần thực hiện những bước sau:

-          Tải file dữ liệu tại đây: TẢI VỀ

-          Giải nén file MAP_BA_2378_2016Q3.zip để có thư mục MAP_BA_2378_2016Q3 với 2 file như dưới đây:

           +       MAP_BA_2378_2016Q3.exe

           +       MAP_BA_2378_2016Q3.ndd

b. Tạo USB dữ liệu

Sau khi có được dữ liệu bản đồ, bạn cần chuẩn bị 1 usb có dung lượng tối thiểu 4GB và thực hiện các bước như hướng dẫn:

-          Cắm USB vào máy tính chạy hệ điều hành Windows

-          Chạy file thực thi: MAP_BA_2378_2016Q3.exe

-          Nhấn vào nút "Bắt đầu" để bắt đầu quá trình tạo USB Cập Nhật Bản Đồ

-          Chọn "Yes" để xóa dữ liệu hiện tại trong USB theo yêu cầu

-          Chờ đến khi thông báo thành công xuất hiện (khoảng 3 -5 phút)

-          Tên của ổ USB sẽ thay đổi và bạn có thể sử dụng USB vừa tạo để cập nhật bản đồ cho AVN trong các bước tiếp theo.

2. Các bước thực hiện

-          Cắm USB dữ liệu vào AVN thông qua cổng USB trên xe. Sau khi cắm USB màn hình sẽ xuất hiện thông báo:

Hướng dẫn cập nhật AVN bản đồ Việt Nam

Bạn lựa chọn:

  • OK để bắt đầu cập nhật bản đồ tự động
  • Cancel để hủy việc cập nhật. Bạn có thể nhấn vào nút “NAVI” hoặc “MAP” để mở lại phần mềm dẫn đường GPS.

-          Chờ đến khi xuất hiện thông báo: OK! DONE là việc cập nhật thành công. Bạn nhấn vào nút OK để chuyển qua các bước tiếp theo.

Hướng dẫn cập nhật AVN bản đồ Việt Nam

(Lưu ý tuyệt đối không tắt nguồn điện AVN hoặc rút USB trước khi thông báo thành công xuất hiện).

-          Rút USB ra khỏi AVN và nhấn nút Exit để tiếp tục sử dụng.

Hướng dẫn cập nhật AVN bản đồ Việt Nam

-    Khởi động lại phần mềm dẫn đường bằng cách nhấn vào nút “MAP” hoặc NAVI.

Hướng dẫn cập nhật AVN bản đồ Việt Nam

-          Bạn có thể kiểm tra thông tin về bản cập nhật bằng cách từ giao diện chính của bản đồ, chọn Menu/Thông tin bản đồ để kiểm tra.

Hướng dẫn cập nhật AVN bản đồ Việt Nam

-          Lưu ý USB dữ liệu sau khi thực hiện cập nhật xong nên format hoặc xóa đi để có thể sử dụng làm phương tiện Media như bình thường trên xe.