HYUNDAI NEW MIGHTY N250

Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

HYUNDAI NEW MIGHTY N250 SL - 2,5 TẤN

Giá: 525,000,000 VND Trước thuế: 525,000,000 VND

HYUNDAI NEW MIGHTY N250 SL THÙNG MUI BẠT

Giá: 562,000,000 VND Trước thuế: 562,000,000 VND

HYUNDAI NEW MIGHTY N250 THÙNG KÍN

Giá: 567,000,000 VND Trước thuế: 567,000,000 VND

Xe tải hyundai 2.5 tấn N250 thùng lửng

Giá: 525,000,000 VND Trước thuế: 525,000,000 VND