DONGFENG B180 - 8 TẤN ( 4x2 )

Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

XE TẢI DONGFENG B180 THÙNG KÍN 2021 GIAO NGAY

Giá: 0 VND Trước thuế: 0 VND

XE TẢI DONGFENG B180 THÙNG KÍN 9,5M

Giá: 960,000,000 VND Trước thuế: 960,000,000 VND

XE TẢI DONGFENG B180 THÙNG KÍN 9,5M CONTAINER

Giá: 1,000,000,000 VND Trước thuế: 1,000,000,000 VND

XE TẢI DONGFENG B180 THÙNG MUI BẠT 7,5 M

Giá: 910,000,000 VND Trước thuế: 910,000,000 VND

XE TẢI DONGFENG B180 THÙNG MUI BẠT 9,5M

Giá: 940,000,000 VND Trước thuế: 940,000,000 VND