HD 65 Tải Thùng Lửng Gắn Cẩu UNIC 330 - 4 Đoạn

Năm sản xuất: hyundai hd 65 Thùng Tải Cẩu

Tình trạng xe: Xe mới

Giá: 0 VND
Trước Thuế: 0 VND
Số lượng:


HD 65 Tải Thùng Lửng Gắn Cẩu UNIC 330 - 4 Đoạn