HD120 Thùng Kèo Mui Bạt 5T

Năm sản xuất: HD120 THÙNG MUI BẠT 5T

Tình trạng xe: Xe mới

Giá: 0 VND
Trước Thuế: 0 VND
Số lượng:


HD120 Thùng Kèo Mui Bạt 5T

An toàn xe Hyundai Solati 16 chỗ 2019

Khay lưu trữ với ổ cắm điện 12V

An toàn xe Hyundai Solati 16 chỗ 2019

Hộp làm mát

An toàn xe Hyundai Solati 16 chỗ 2019

Khay để cốc

An toàn xe Hyundai Solati 16 chỗ 2019

Kệ để sách báo

An toàn xe Hyundai Solati 16 chỗ 2019

Hộc để đò cảnh cửa tiện lợi

An toàn xe Hyundai Solati 16 chỗ 2019

Tắm chắn nắng